• Ảnh slide 1

Án Lệ Hình Sự

Án Lệ: Tấn Công Người Khác Vào Tay Chân Làm Chết Người, Phạm Tội Gì?

Nguồn: Án lệ số 01/2016/AL được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 06 tháng 4 năm 2016 và được công bố theo Quyết định số 220/QĐ-CA ngày 06 tháng 4 năm 2016 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

Dịch vụ nổi bật