• Ảnh slide 1

Bảo Hiểm

Các loại bảo hiểm thương mại theo Luật kinh doanh bảo hiểm

Nhắc đến bảo hiểm, người ta thường nghĩ đến bảo hiểm xã hội – một loại bảo hiểm do nhà nước cung cấp và bắt buộc người lao động và người sử dụng lao động phải tham gia. Tuy nhiên, bên cạnh Bảo hiểm xã hội thì còn một loại bảo hiểm nữa là các bảo hiểm thương mại, theo Luật kinh doanh bảo hiểm 2000 (sửa đổi bổ sung 2010 và 2020) thì có một số loại bảo hiểm thương mại sau: 

04 lưu ý khi giao kết hợp đồng bảo hiểm

Ngày nay, các tranh chấp hợp đồng bảo hiểm ngày càng nhiều, chủ yếu là khởi kiện đòi tiền bảo hiểm. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến các tranh chấp này, trong đó không ít tranh chấp xuất phát từ lý do bên mua bảo hiểm đã chủ quan ngay từ đầu khi giao kết hợp đồng bảo hiểm. Dưới đây là 04 lưu ý đối cơ bản với khách hàng khi giao kết hợp đồng bảo hiểm.

Công ty bảo hiểm đã trả tiền, có được yêu cầu người gây tai nạn bồi thường tiếp?

Hỏi: Bố tôi có mua một gói bảo hiểm nhân thọ, vừa rồi bố tôi bị tai nạn, công ty bảo hiểm đã chi trả tiền bảo hiểm. Tuy nhiên tai nạn của bố tôi có lỗi do người khác gây ra. Vậy xin hỏi nếu bên bảo hiểm đã chi trả tiền bảo hiểm rồi thì bố tôi có được yêu cầu người gây tai nạn phải bồi thường tiếp không hay phải chuyển cho Công ty bảo hiểm. 

Câu chuyện pháp lý: có phải mưa to gió lớn thì thành bão?

Nhân chuyện bão lụt đang xảy ra ở miền trung, kể một câu chuyện pháp lý thú vị liên quan đến mưa, gió và bão rất hay như thế này.

Dịch vụ nổi bật