• Ảnh slide 1


Chi tiết: Đăng Ký Nhãn Hiệu


1. Hồ sơ

- Tài liệu tối thiểu
(a) 02 Tờ khai đăng ký theo mẫu số 04-NH, Phụ lục A của Thông tư 01/2007/TT-BKHCN;
(b) Mẫu nhãn hiệu và danh mục hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu;
(c) Chứng từ nộp phí, lệ phí;
(d) Giấy đăng ký kinh doanh (bản sao), hợp đồng hoặc tài liệu khác xác nhận hoạt động sản xuất sản phẩm, cung cấp dịch vụ của người nộp đơn nếu Cục sở hữu trí tuệ có nghi ngờ về tính xác thực của các thông tin nêu trong đơn.
- Đối với đơn đăng ký nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận
Ngoài các tài liệu quy định trên đây, đơn còn bắt buộc phải có thêm các tài liệu sau đây:
(a) Quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể/nhãn hiệu chứng nhận;
(b) Bản thuyết minh về tính chất, chất lượng đặc trưng (hoặc đặc thù) của sản phẩm mang nhãn hiệu (nếu nhãn hiệu được đăng ký là nhãn hiệu tập thể dùng cho sản phẩm có tính chất đặc thù hoặc là nhãn hiệu chứng nhận chất lượng của sản phẩm hoặc là nhãn hiệu chứng nhận nguồn gốc địa lý);
(c) Bản đồ xác định lãnh thổ (nếu nhãn hiệu đăng ký là nhãn hiệu chứng nhận nguồn gốc địa lý của sản phẩm).
 
2. Trình tự thủ tục
Bước 1: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Cục Sở hữu trí tuệ
Bước 2: Cục Sở hữu tí tuệ tiến hành thẩm định hình thức (1-2 tháng),
Bước 3: Cục Sở hữu tí tuệ thực hiện công bố Đơn trên Công báo (2 tháng);
Bước 4: Thẩm định nội dung (9-12 tháng);
Bước 5: Cấp và công bố Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (1-2 tháng).
 
3. Cơ quan có thẩm quyền cấp
Cục sở hữu trí tuệ


Thông tin liên hệ: Công ty luật Hà Dương - Địa chỉ: Phòng 16a tầng 16 tháp A, tòa nhà B.I.Gtower 18 Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Tp Hà Nội - Email: haduonglaw@gmail.com - ĐT: 024.629.16099, hotline: 098.2570397Dịch vụ nổi bật