• Ảnh slide 1

Tư vấn và xử lý tranh chấp hợp đồng bảo hiểm

Tư vấn và xử lý tranh chấp hợp đồng bảo hiểm

Ngày nay, khi đời sống ngày càng hiện đại và phát triển, nhu cầu mua các loại bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ hay bảo hiểm sức khỏe ngày càng tăng cao. Tuy nhiên, không phải ai cũng nắm rõ được bản chất cũng như các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động mua bán bảo hiểm. Trên thực tế đã và đang tồn tại rất nhiều tranh chấp phát sinh liên quan đến hợp đồng bảo hiểm, gây tốn kém về thời gian và tiền bạc cho cả các doanh nghiệp bảo hiểm và những khách hàng tham gia bảo hiểm.

Dịch vụ nổi bật