• Ảnh slide 1


Chi tiết: Luật sư tư vấn pháp luật Hôn nhân gia đình

Cha mẹ, ông bà, con cái, người thân thích là những mối quan hệ rất thiêng liêng, mỗi cá nhân khi sinh ra đều có những mối quan hệ này. Con cái, khi sinh ra nhờ vào sự nuôi dưỡng của cha mẹ mà lớn nên. Khi cha mẹ già yếu thì con cái lại chăm sóc cha mẹ. Tuy nhiên, do tầm quan trọng của mối quan hệ này mà nó không chỉ được điều chỉnh bởi tập quán, đạo đức xã hội mà đã được pháp luật điều chỉnh.Dịch vụ nổi bật