• Ảnh slide 1

Bài viết pháp luật kinh doanh

Thuế tối thiểu toàn cầu là gì?

“Thuế tối thiểu toàn cầu” là một thuật ngữ, một chính sách trong lĩnh vực thuế quốc tế, được OECD và G20 phát triển nhằm chống lại việc xói mòn cơ sở thuế và chuyển lợi nhuận của các công ty đa quốc gia.

Thỏa thuận hạn chế cạnh tranh giữa doanh nghiệp và người lao động.

Thỏa thuận hạn chế cạnh tranh giữa doanh nghiệp và người lao động là cam kết về việc sau khi kết thúc hợp đồng với doanh nghiệp, người lao động sẽ không được làm việc cho một số doanh nghiệp khác (thường là các doanh nghiệp đối thủ) trong một thơi gian nào đó. Thỏa thuận này có thể được diễn đạt dưới dạng là một điều khoản trong hợp đồng lao động, nhưng thường được các bên lập thành một văn bản riêng hoặc lồng ghép trong thỏa thuận cấm tiết lộ (NDA). Tuy nhiên, thỏa thuận này gây ra không ít băn khoăn và tranh luận: liệu rằng nó có đang cản trở quyền tự do tìm việc làm của người lao động.

Góp ý cùng VCCI một số quy định bất cập trong các văn bản Luật

Bộ tư pháp đang rà soát một số quy định bất cập trong các văn bản luật để báo cáo Chính Phủ. Đây là hoạt động cần thiết để xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, minh bạch và tạo hành lang pháp lý tốt cho doanh nghiệp hoạt động. Thông qua VCCI, Công ty luật Hà Dương phản ánh và kiến nghị một số quy định pháp luật có liên quan như dưới đây:

Người quản lý, điều hành doanh nghiệp họ là ai?

Hỏi: Người quản lý, Người điều hành doanh nghiệp họ gồm những ai? Và ý nghĩa của việc quy định các chức danh này là gì? 

Tại sao thành viên độc lập hội đồng quản trị không được làm quá 02 nhiệm kỳ liên tục

Hỏi: Đề nghị Luật sư cho biết tại sao pháp luật yêu cầu Thành viên độc lập trong Hội đồng quản trị không đảm nhiệm tối đa 02 nhiệm kỳ liên tục? 

Xây dựng cơ bản và kiểm toán

Đề nghị Luật sư cho biết pháp luật định nghĩa như thế nào về "xây dựng cơ bản" và việc kiểm toán hoàn thành đối dự án đầu tư xây dựng cơ bản được quy định như thế nào? 

Sử dụng dịch vụ nhưng không có hợp đồng bằng văn bản có sao không?

Hỏi: Công ty tôi có sử dụng dịch vụ của một đơn vị khác và đã thanh toán, xuất hóa đơn, nhưng chúng tôi không có hợp đồng bằng văn bản. Xin hỏi việc này có hợp pháp không? 

Một số thuật ngữ liên quan đến hồ sơ của bên mời thầu

Hỏi:Hiện trong Luật đấu thầu và các văn bản sử dụng nhiều thuật ngữ như Hồ sơ mời thầu, Hồ sơ yêu cầu, Hồ sơ mời sơ tuyển, Hồ sơ mời quan tâm. Tôi đã đọc phần giải thích thuật ngữ trong Luật đấu thầu nhưng vẫn không thể phân biệt được các thuật ngữ này, đặc biệt Hồ sơ mời sơ tuyển và Hồ sơ mời quan tâm. 

Dịch vụ nổi bật