• Ảnh slide 1

Giấy phép dạy thêm

Một số lưu ý trong việc xin giấy phép dạy thêm ngoài nhà trường

Công ty luật Hà Dương giới thiệu một số lưu ý trong việc xin giấy phép dạy thêm ngoài nhà trường. Để phục vụ việc giấy phép dạy thêm ngoài nhà trường; cá nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ dạy thêm ngoài nhà trường lưu ý những điểm sau đây:

Dịch vụ nổi bật