• Ảnh slide 1

Cuộc sống

Tại sao có quan niệm "xe to" phải bồi thường "xe nhỏ" khi xảy ra tai nạn

Lâu nay, ở Việt Nam rất nhiều người có quan niệm, khi xảy ra tai nạn giao thông thì “xe to” phải bồi thường cho “xe nhỏ”, người đi xe phải bồi thường cho người đi bộ. Nguồn gốc của quan niệm này từ đâu mà ra.

Tại sao các Shark hay đưa ra đề nghị sở hữu 36%

Tóm tắt: 36% là con số đảm bảo quyền phủ quyết nhiều vấn đề trong doanh nghiệp

Công Nghệ VAR Cho Giáo Dục

Thế giới đã áp dụng công nghệ VAR cho worldcup, nó đã rất thành công, mang đến một kỳ Worldcup rất công bằng, mọi gian lận đều không thể qua mắt được VAR. Ở Việt Nam thi thoảng "VAR" cũng được áp dụng trong một số lĩnh vực và giờ nó đang áp dụng cho giáo dục. 

Dịch vụ nổi bật