• Ảnh slide 1


Chi tiết: Giấy Phép Bán Lẻ Rượu


1. Điều kiện xin Giấy phép bán lẻ rượu

- Là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp luật.
- Có quyền sử dụng hợp pháp địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng.
- Có văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu hoặc thương nhân bán buôn rượu.
- Rượu dự kiến kinh doanh phải bảo đảm điều kiện về an toàn thực phẩm theo quy định.
- Bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định.

 2. Trình tự thủ tục

2.1. Quy trình thủ tục:
a. Trình tự thực hiện:
- Thương nhân bán buôn sản phẩm rượu gửi 01 bộ hồ sơ về Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh nơi đặt địa điểm kinh doanh.
- Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ của thương nhân
- Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh tiến hành thẩm định hồ sơ và các điều kiện cần thiết để cấp phép hoặc từ chối cấp phép.
b. Cách thức thực hiện
- Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và giải quyết thủ tục hành chính của Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.
c. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
- Nghị định số 105/2017/NĐ-CP về kinh doanh rượu.

2.2. Thành phần hồ sơ
Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép bán lẻ rượu (01 bộ) bao gồm:
1. Đơn đề nghị cấp Giấy phép bán lẻ rượu theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định này.
2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh.
3. Bản sao hợp đồng thuê/mượn hoặc tài liệu chứng minh quyền sử dụng hợp pháp cơ sở dự kiến làm địa điểm bán lẻ.
4. Bản sao văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu hoặc thương nhân bán buôn rượu.
5. Bản sao Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm (đối với rượu chưa có quy chuẩn kỹ thuật) của các sản phẩm rượu dự kiến kinh doanh.
6. Bản cam kết do thương nhân tự lập, trong đó nêu rõ nội dung thương nhân bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật tại các địa điểm bán lẻ rượu.
7. Bản sao Giấy phép sản xuất rượu, Giấy phép phân phối hoặc Giấy phép bán buôn rượu của các nhà cung cấp rượu.

2.3. Thời hạn giải quyết
Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, thẩm định và cấp giấy phép cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 03 ngày, làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan cấp giấy phép phải có văn bản yêu cầu bổ sung.


Thông tin liên hệ: Công ty luật Hà Dương - Địa chỉ: Phòng 16a tầng 16 tháp A, tòa nhà B.I.Gtower 18 Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Tp Hà Nội - Email: haduonglaw@gmail.com - ĐT: 024.629.16099, hotline: 098.2570397Dịch vụ nổi bật