• Ảnh slide 1

Tin Tức Pháp Luật Kinh Doanh

Một số lưu ý đối với nhà thầu tham gia đấu thầu trên mạng từ ngày 01/08/2022

Ngày 31/05/2022 Bộ kế hoạch và đầu tư ban hành thông tư 08/2022/TT-BKHĐT để quy định chi tiết việc lựa chọn Nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, hàng hoá, xây lắp, mua thuốc thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu được tổ chức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chào hàng cạnh tranh trong nước theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, một giai đoạn hai túi hồ sơ. 

Thẩm quyền thụ lý và giải quyết yêu cầu phá sản doanh nghiệp

Hỏi: Công ty tôi có vốn điều lệ 150 tỷ đồng. Vừa qua, chúng tôi có phát sinh một số nghĩa vụ nợ đến hạn nhưng chưa thanh toán được (đã có biên bản khất nợ). Chúng tôi được biết đối tác đã khởi kiện yêu cầu phá sản đối với công ty chúng tôi tại TAND huyện P và đã được tòa thụ lý. Xin hỏi TAND huyện P thụ lý vụ yêu cầu phá sản của đối tác đối với Công ty chúng tôi có đúng không? 

Một số thay đổi lớn trong hoạt động thương mại điện tử từ 01/01/2022

Ngày 25 tháng 09 năm 2021 Chính phủ đã ban hành Nghị định 85/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 52/2013/NĐ-CP về thương mại điện tử; Nghị định 85/2021/NĐ-CP sẽ có hiệu lực từ ngày 01/01/2022. Công ty luật Hà Dương giới thiệu một số điểm thay đổi cơ bản, tác động lớn đến doanh nghiệp có hoạt động thương mại điện tử tại Việt Nam.

Định nghĩa mới doanh nghiệp Nhà nước trong dự thảo lần 1 Luật doanh nghiệp sửa đổi

Dự thảo lần 1 Luật sửa đổi Luật đầu tư, Luật doanh nghiệp vừa đưa ra định nghĩa mới về DNNN “Doanh nghiệp nhà nước là doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ hoặc cổ phần, vốn góp chi phối; được tổ chức và hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn

Quy định mới về kiểm toán nội bộ

Ngày 22/01/2019 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 05/2019/NĐ-CP quy định về kiểm toán nội bộ.

Một số nội dung đáng chú ý: 

Một số thay đổi về điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán

Ngày 07/11/2018 Chính phủ ban hành Nghị địn 151/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh.

Công ty Luật Hà Dương tóm lược một số nội dung thay đổi liên quan đến lĩnh vực kế toán, kiểm toán: 

Mua Bán Xăng Dầu Ngoài Hệ Thống Sẽ Không Bị Tước Giấy Phép, Đình Chỉ Hoạt Động

Rất nhiều điểm mới đáng quan tâm sẽ có trong Nghị định 67/2017/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí để thay thế cho Nghị định 97/2013/NĐ-CP. 

Hạn Chế Tối Đa Thanh Tra, Kiểm Tra Doanh Nghiệp

Ngày 17/05/2017 vừa qua thủ tướng chí phủ Nguyên Xuân Phúc đã Chỉ thị số 20/CT-TTg chấn chỉnh hoạt động thanh tra đối với doanh nghiệp.

Dịch vụ nổi bật