• Ảnh slide 1

Bài viết pháp luật lao động

Các loại báo cáo, thông báo trong lĩnh vực lao động doanh nghiệp phải làm

Trong quá trình hoạt động Người sử dụng lao động (NSDLĐ) nói chung, doanh nghiệp nói riêng phải phải định kỳ và thường xuyên thông báo, báo cáo các vấn đề liên quan đến sử dụng người lao động (NLĐ) cho cơ quan chức năng để phục vụ mục đích quản lý Nhà nước, nếu không thông báo có thể bị xử phạt và các rủi ro khác. Căn cứ các quy định của pháp luật, Công ty luật Hà Dương phổ biến các loại thông báo, báo cáo mà doanh nghiệp phải thông báo, báo cáo cơ quan chức năng trong quá trình sử dụng NLĐ, gồm: 

Các lưu ý khi chấm dứt hợp đồng lao động xác định thời hạn do hết hạn.

Theo quy định của Bộ luật lao động 2012 (BLLĐ 2012) thì Hợp đồng lao động (HĐLĐ) xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng. Căn cứ các quy định tại BLLĐ 2012 và các văn bản hướng dẫn, khi kết thúc thời hạn trong hợp đồng và các bên không có nhu cầu gia hạn hợp đồng thì người sử dụng lao động (NSDLĐ) cần lưu ý các vấn đề sau đây: 

05 Lưu ý cơ bản khi sử dụng lao động làm thêm giờ

Làm thêm giờ tức làm làm việc ngoài giờ lao động bình thường. Việc làm thêm giờ có thể được quy định trong Thỏa ước lao động tập thể hoặc Nội quy lao động hoặc trong chính các quy định của pháp luật. 

Dưới đây là 05 lưu ý cơ bản trong việc sử dụng lao động làm thêm giờ theo quy định tại Bộ luật lao động 2012.
 

Có được ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn với người nước ngoài?

Hỏi: Công ty tôi có sử dụng NLĐ nước ngoài, hiện nay chúng tôi đã 02 lần ký HĐLĐ 02 năm với NLĐ. Vậy sắp tới khi hết thời hạn hợp đồng lần thứ 2 này chúng tôi có được/phải ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn với NLĐ nước ngoài không?

Có ký được hợp đồng lao động không xác định thời hạn với lao động nước ngoài có giấy phép

Tóm tắt: nội dung hợp đồng lao động phải phù hợp với nội dung của giấy phép lao động. Do vậy không thể ký hợp đồng không xác định thời hạn với người lao động nước ngoài. 

Những Trường Hợp Người Nước Ngoài Không Phải Xin Giấy Phép Lao Động?

Công dân nước ngoài muốn vào Việt Nam làm việc bắt buộc phải có Giấy phép lao động (work permit).  Giấy phép lao động là tài liệu phải xuất trình khi làm thủ tục xuất nhập cảnh. Nếu không có Giấy phép lao động sẽ bị trục xuất ngay lập tức. Tuy nhiên, vẫn có một số trường hợp được miễn Giấy phép lao động. 

Doanh Nghiệp Đưa Ra Điều Kiện Để NLĐ Được Nghỉ Không Lương; Thời Gian Nghỉ Có Được Đóng BHXH Không?

Pháp luật chỉ cho phép nghỉ không lương 01 ngày trong một số trường hợp đặc biết; các trường hợp khác bên tự thỏa thuận. Nếu nghỉ quá 14 ngày trong tháng thì tháng đó bị cắt BHXH. 

Dịch vụ nổi bật