logo
  • Ảnh slide 1

Chi tiết: Công ty bảo hiểm đã trả tiền, có được yêu cầu người gây tai nạn bồi thường tiếp?

2020-12-01


Hỏi: Bố tôi có mua một gói bảo hiểm nhân thọ, vừa rồi bố tôi bị tai nạn, công ty bảo hiểm đã chi trả tiền bảo hiểm. Tuy nhiên tai nạn của bố tôi có lỗi do người khác gây ra. Vậy xin hỏi nếu bên bảo hiểm đã chi trả tiền bảo hiểm rồi thì bố tôi có được yêu cầu người gây tai nạn phải bồi thường tiếp không hay phải chuyển cho Công ty bảo hiểm. 


Trả lời: Vấn đề ông nêu ra thuộc trường hợp yêu cầu người thứ ba bồi hoàn, tức là khi công ty bảo hiểm đã chi trả tiền bảo hiểm cho thiệt hại của người được bảo hiểm thì Công ty bảo hiểm có quyền yêu cầu người người gây ra thiệt hại đó (gọi là người thứ ba) bồi hoàn lại chi phí bảo hiểm mà Công ty bảo hiểm đã chi trả. Tuy nhiên quy định này chỉ áp dụng đối với bảo hiểm tài sản và bảo hiểm trách nhiệm.

Đối với sản phẩm bảo hiểm con người như trường hợp của bố ông nêu trên thì theo Luật kinh doanh bảo hiểm 2000, Công ty bảo hiểm không có quyền yêu cầu người gây ra tai nạn cho bố ông bồi hoàn chi phí bảo hiểm, thay vào đó sau khi đã nhận được tiền bảo hiểm từ Công ty bảo hiểm bố ông vẫn có quyền yêu cầu người gây ra tai nạn cho mình bồi thường theo quy định của pháp luật dân sự, tức là bố ông vừa có thể nhận tiền bảo hiểm từ Công ty bảo hiểm vừa có quyền yêu cầu người gây tai nạn phải bồi thường. 

Trân trọng!

Nếu bạn đang cần một luật sư để giải quyết tranh chấp hợp đồng về bảo hiểm, khởi kiện đòi tiền bảo hiểm hãy liên hệ chúng tôi theo thông tin dưới đây!

Luật sư Hoàng Văn Thạch

Liên hệ: Công ty luật Hà Dương – ĐT: 024.629.116099, Mobile: 0982570397 - Email: haduonglaw@gmail.com - Địa chỉ: Phòng 16 a tầng 16, tháp a, tòa nhà Bigtower, số 18 Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Tp Hà Nội (MST:  0107908348 - STK: 26810000196593 mở tại BIDV chi nhánh Thái Hà)
Dịch vụ nổi bật