logo
  • Ảnh slide 1

Chi tiết: Định nghĩa mới doanh nghiệp Nhà nước trong dự thảo lần 1 Luật doanh nghiệp sửa đổi

2019-01-29


Dự thảo lần 1 Luật sửa đổi Luật đầu tư, Luật doanh nghiệp vừa đưa ra định nghĩa mới về DNNN “Doanh nghiệp nhà nước là doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ hoặc cổ phần, vốn góp chi phối; được tổ chức và hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn


Trước đó: Luật doanh nghiệp 2005 quy định Doanh nghiệp Nhà nước là doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ. Năm 2014 lại được sửa lại: DNNN là doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.
 
Đến 2016 Việt Nam ký TPP (và sau này là CPTPP 2018). Theo hiệp định này DNNN là doanh nghiệp thuộc một trong các trường hợp: (a) trực tiếp sở hữu hơn 50% vốn cổ phần; (b) kiểm soát, thông qua những ích lợi sở hữu, hơn 50% quyền bỏ phiếu; hoặc (c) có quyền bổ nhiệm đa số thành viên của ban giám đốc hoặc bất kỳ cơ quan quản lý tương đương khác. Đây là các tiêu chí rất cụ thể, rõ ràng.
 
Như vậy lúc này định nghĩa DNNN theo Luật doanh nghiệp 2014 là không còn phù hợp. Việc sửa đổi lại là cần thiết.
 
Đến giữa năm 2017 Ban chấp hành TW Đảng ban hành Nghị quyết 12/NQ-TW về cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả DNNN lại đưa ra định nghĩa mới về DNNN “Doanh nghiệp nhà nước là doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ hoặc cổ phần, vốn góp chi phối; được tổ chức và hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn”. Định nghĩa này không được cụ thể như CPTPP, nó chunng chung hơn. Có lẽ sẽ cần thêm hướng dẫn thế nào là “nắm giữ cổ phần, vốn góp chi phối”.
 
Nay sửa đổi Luật doanh nghiệp thì nên bám sát vào định nghĩa DNNN trong CPTPP thay vì copy nguyên vă định nghĩa DNNN trong một Nghị quyết của Trung ương Đảng.

(Góp ý này đã được chuyển đến Ban soạn thảo - Link dự thảo: 
http://www.mpi.gov.vn/Pages/tinbai.aspx?idTin=42247&idcm=140).

 

Luật sư Hoàng Văn Thạch
 

 
Nếu bạn đang cần một luật sư để tư vấn, giải quyết tranh chấp liên quan đến lĩnh vực doanh nghiệp hãy liên hệ chúng tôi theo thông tin dưới đây!

 
 Liên hệ: Công ty luật Hà Dương – ĐT: 024.629.116099, Mobile: 0982570397 - Email: haduonglaw@gmail.com - Địa chỉ: Phòng 16 a tầng 16, tháp a, tòa nhà Bigtower, số 18 Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Tp Hà Nội (MST:  0107908348 - STK: 26810000196593 mở tại BIDV chi nhánh Thái Hà)Dịch vụ nổi bật