logo
  • Ảnh slide 1

Chi tiết: Một số thay đổi lớn trong hoạt động thương mại điện tử từ 01/01/2022

2021-12-16


Ngày 25 tháng 09 năm 2021 Chính phủ đã ban hành Nghị định 85/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 52/2013/NĐ-CP về thương mại điện tử; Nghị định 85/2021/NĐ-CP sẽ có hiệu lực từ ngày 01/01/2022. Công ty luật Hà Dương giới thiệu một số điểm thay đổi cơ bản, tác động lớn đến doanh nghiệp có hoạt động thương mại điện tử tại Việt Nam.


1. Thu hẹp phạm vi điều chỉnh – Điều 1.

Hiện nay phạm vi điều chỉnh của Nghị định 52 là rất rộng, điều chỉnh về mọi mặt của việc phát triển, ứng dụng và quản lý hoạt động thương mại điện tử.

Tuy nhiên, thực tế có nhiều lĩnh vực đã được điều chỉnh bởi các văn bản pháp luật chuyên ngành, nên cần phải xác định lại phạm vi điều chỉnh để chấm dứt sự chồng chéo trồng chéo trong các quy định.

Theo Nghị định 85, Hoạt động thương mại điện tử trong lĩnh vực dịch vụ tài chính, ngân hàng, tín dụng, bảo hiểm, xổ số; mua bán, trao đổi tiền, vàng, ngoại hối và các phương tiện thanh toán khác; dịch vụ đặt cược hoặc trò chơi có thưởng; dịch vụ phân phối, phát hành sản phẩm nội dung thông tin số, dịch vụ phát thanh, truyền hình đã được quy định tại pháp luật chuyên ngành không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định này.

2. Mở rộng đối tượng áp dụng sang tất cả thương nhân nước ngoài có hoạt động thương mại điện tử tại Việt Nam – Điều 2.

Với nhóm thương nhân nước ngoài, hiện tại, đối tượng áp dụng của Nghị định 52 chỉ gồm các thương nhân nước ngoài có hiện diện tại Việt Nam.

Tuy nhiên thực tế có nhiều thương nhân không cần hiện diện tại Việt Nam nhưng vẫn tham gia các hoạt động thương mại điện tử rất tích cực, điều này tạo ra lỗ hổng trong quản lý Nhà nước.

Do vậy, Nghị định 85 sửa đổi theo hướng mở rộng đối tượng áp dụng cho tất cả các thương nhân nước ngoài có hoạt động thương mại điện tử tại Việt Nam không phụ thuộc vào việc có hay không có hiện diện tại Việt Nam.

3. Thu hẹp đối tượng phải thông báo website thương mại điện tử tới Bộ công thương – Điều 27.

Hiện tại, theo Nghị định 52 tất cả các doanh nghiệp sở hữu website thương mại điện tử đều phải thông báo thiết lập website thương mại điện tử bán hàng tới Bộ công thương.

Tuy nhiên thực tế có rất nhiều website chỉ đơn thuần giới thiệu sản phẩm, dịch vụ; không có bất cứ hoạt động đặt hàng, mua bán trực tuyến nào trên website. Do vậy yêu cầu các website này phải thông báo website thương mại điện tử cho Bộ công thương là không cần thiết, thực tế đa số các website này lâu nay cũng không thông báo.

Nghị định Nghị định 81 sửa đổi theo hướng thu hẹp đối tượng phải thông báo website thương mại điện tử cho Bộ công thương, theo đó chỉ những website có chức năng đặt hàng trực tuyến mới phải thông báo với Bộ công thương.  

4. Quy định chặt chẽ hơn về thông tin hàng hóa, dịch vụ trên website thương mại điện tử - Điều 30, 33.

Hiện nay, Nghị định 52 mới chỉ quy định yêu cầu người bán phải cung cấp các thông tin về đặc tính hàng hóa, dịch vụ.

Tuy nhiên quy định này được đánh giá là còn sơ sài.

Do vậy, Nghị định 81 bổ sung thêm 02 yêu cầu:

(1) Thông tin về hàng hóa công bố trên website phải bao gồm các nội dung bắt buộc thể hiện trên nhãn hàng hóa theo quy định pháp luật về nhãn hàng hóa, trừ các thông tin có tính chất riêng biệt theo sản phẩm như: năm, tháng, ngày sản xuất; hạn sử dụng; số lô sản xuất; số khung, số máy.
(2) Người bán hàng hóa, dịch vụ phải đáp ứng điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện phải công bố số, ngày cấp và nơi cấp Giấy phép, Giấy chứng nhận đủ điều kiện, văn bản xác nhận, hoặc các hình thức văn bản khác theo quy định pháp luật về điều kiện kinh doanh của ngành, nghề đó

Ngoài ra Nghị định 81 cũng yêu cầu phải công khai trên website nội dung phân định trách nhiệm của thương nhân, tổ chức cung ứng dịch vụ logistics về cung cấp chứng từ hàng hóa trong quá trình giao nhận.

-----------------------------------------------

04 nội dung nêu trên chỉ là 04 thay đổi cơ bản, Nghị định 85/2021/NĐ-CP có nhiều điểm khác thay đổi so với Nghị định 52/2013/NĐ-CP. Mọi người có thể tìm hiểu chi tiết thêm tại tại Nghị định 85/2021/NĐ-CP.

Trân trọng!

Luật sư Hoàng Văn Thạch
Dịch vụ nổi bật