logo
  • Ảnh slide 1

Chi tiết: Thuế tối thiểu toàn cầu là gì?

2023-12-18


“Thuế tối thiểu toàn cầu” là một thuật ngữ, một chính sách trong lĩnh vực thuế quốc tế, được OECD và G20 phát triển nhằm chống lại việc xói mòn cơ sở thuế và chuyển lợi nhuận của các công ty đa quốc gia.


Mục đích của Thuế tối thiểu toàn cầu là ngăn chặn việc chuyển lợi nhuận và đảm bảo các công ty đa quốc gia đóng góp công bằng về thuế ở các quốc gia họ hoạt động, không phụ thuộc vào việc họ chọn cơ sở kinh doanh ở quốc gia nào bằng cách đưa ra mức thuế tối thiểu 15%. Nó góp phần tạo ra một môi trường kinh doanh công bằng hơn và giảm thiểu sự chênh lệch thuế giữa các quốc gia.

Ví dụ: Có một công ty đa quốc gia tên là ABC. Công ty này có trụ sở chính ở Việt Nam nhưng hoạt động kinh doanh và có các Công ty con ở nhiều quốc gia khác nhau, trong đó có một số quốc gia có thuế suất thu nhập doanh nghiệp thấp, chẳng hạn Ireland với mức thuế khoảng 12,5%. Điều này có thể khuyến khích ABC chuyển lợi nhuận đến Công ty conở Ireland để hưởng lợi từ mức thuế thấp.

Đây là lúc quy định "Thuế tối thiểu toàn cầu" được kích hoạt. Điều này có nghĩa là dù ABC chuyển lợi nhuận đến Ireland, công ty vẫn phải trả thêm thuế nếu mức thuế tại Ireland thấp hơn 15%. Khoản thuế chênh lệch 2,5% này có thể được nộp tại quốc gia nơi Công ty mẹ ABC đặt trụ sở, nghĩa là Việt Nam trong trường hợp này.

Các thiên đường thuế sẽ mất đi lợi thế thu hút đầu tư, họ sẽ không thích như vậy, sẽ có những ý kiến phản đối, ví dụ trường hợp của Ireland. Tuy nhiên, đây là xu thế không thể đảo ngược, ngoài việc chịu áp lực từ các tổ chức quốc tế, việc áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu sẽ góp phần cải thiện hình ảnh của họ trên trường quốc tế, tránh bị coi là những địa điểm không hợp tác trong cuộc chiến chống trốn thuế và rửa tiền.

Việt Namlà quốc gia hưởng ích tích cực chính sách thuế tối thiểu toàn cầu, để tuân thủ các quy định về thuế tối thiểu toàn cầu, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 107/2023/QH15. Nghị quyết này quy định việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung với mức thuế suất tối thiểu đề xuất là 15%, nhằm đối phó với việc chống xói mòn cơ sở thuế và chuyển lợi nhuận của các công ty đa quốc gia. Nghị quyết này sẽ có hiệu lực từ ngày 01/01/2024.

 

Luật sư Hoàng Văn Thạch
Dịch vụ nổi bật