logo
  • Ảnh slide 1

Chi tiết: Các loại báo cáo, thông báo trong lĩnh vực lao động doanh nghiệp phải làm

2020-05-01


Trong quá trình hoạt động Người sử dụng lao động (NSDLĐ) nói chung, doanh nghiệp nói riêng phải phải định kỳ và thường xuyên thông báo, báo cáo các vấn đề liên quan đến sử dụng người lao động (NLĐ) cho cơ quan chức năng để phục vụ mục đích quản lý Nhà nước, nếu không thông báo có thể bị xử phạt và các rủi ro khác. Căn cứ các quy định của pháp luật, Công ty luật Hà Dương phổ biến các loại thông báo, báo cáo mà doanh nghiệp phải thông báo, báo cáo cơ quan chức năng trong quá trình sử dụng NLĐ, gồm: 


1. Báo cáo thay đổi tình hình lao động (06 tháng và hàng năm) gửi Phòng LĐTBXH cấp huyện nơi doanh nghiệp đặt trụ sở hoặc Sở LĐTBXH (nếu doanh nghiệp đặt tại khu công nghiệp);

2. Báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động (06 tháng và hàng năm) gửi Sở LĐTBXH nơi doanh nghiệp đặt trụ sở;

3. Báo cáo y tế lao động (06 tháng và hàng năm) gửi Trung tâm y tế cấp huyện nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

5. Báo cáo thống kê về phòng chống bệnh nghề nghiệp hàng năm (báo cáo hàng năm) gửi Sở y tế nơi doanh nghiệp đặt trụ sở.

6. Báo cáo về công tác an toàn vệ sinh lao động (báo cáo hàng năm) gửi Sở LĐTBXH và Sở y tế nơi doanh nghiệp đặt trụ sở;

8. Báo cáo tình hình tham gia BHXH (báo cáo hàng năm) gửi Sở LĐTBXH nơi doanh nghiệp đặt trụ sở;

9. Trường hợp có sử dụng NLĐ nước ngoài thì hàng quý phải báo cáo tình hình tuyển dụng, quản lý, sử dụng NLĐ nước ngoài gửi Sở LĐTBXH nơi doanh nghiệp đặt trụ sở;

10. Thông báo tình hình sử dụng lao động đến Trung tâm dịch vụ việc làm nơi doanh nghiệp đặt trụ sở trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thành lập. Sau đó nếu tháng nào có biến động thì tiếp tục thông báo tình hình biến động của Trung tâm dịch vụ việc làm. 

Đây là các loại báo cáo, thông báo áp dụng chung cho doanh nghiệp. Đối với các doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực đặc thù như cho thuê lao động, xuất khẩu lao động, dịch vụ việc làm ...thì sẽ phải nộp thêm các báo cáo, thông báo đặc thù cho lĩnh vực hoạt động của mình. 
 

Luật sư Hoàng Văn Thạch

 

 Nếu bạn đang cần một luật sư để tư vấn, giải quyết tranh chấp liên quan đến lĩnh vực lao động hãy liên hệ chúng tôi theo thông tin dưới đây!

 
 Liên hệ: Công ty luật Hà Dương – ĐT: 024.629.116099, Mobile: 0982570397 - Email: haduonglaw@gmail.com - Địa chỉ: Phòng 16 a tầng 16, tháp a, tòa nhà Bigtower, số 18 Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Tp Hà Nội (MST:  0107908348 - STK: 26810000196593 mở tại BIDV chi nhánh Thái Hà)Dịch vụ nổi bật